רשימת אירועים

רשימת אירועים קהילה לדוגמא

ניתן למיין ע"י לחיצה על כותרת העמודה, לחיצה על האירוע יציג את פרטי האירוע
תשפ"ב- שנה עברית הזאת / תשפ"ג- שנה עברית הבאה

# אירוע תאור תאריך תשפ"ג
1 ימי הולדת חיים דוידי - פרשת תולדות כ"ז חשון תש"כ 21/11/2022
2 ימי הולדת שחר גלעדי ל' חשון תש"ט (* כ"ט בחשון ) 24/11/2022
3 הנצחות אוהד צדוק יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב 26/11/2022
4 הנצחות דוידי שמעון - אמא שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א 15/12/2022
5 הנצחות יעקובי שמשון - אבא שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז 27/12/2022
6 ימי נישואים שמעון ודינה - שמואלי ו' טבת תשמ"ד 30/12/2022
7 הנצחות בדיקה בן בדיקה - בדיקה ל' אדר א תרצ"ה (* כ"ט אדר ) 22/3/2023
8 ימי הולדת שלום ישראל ל' אדר א' (* ל' בשבט ) 21/2/2023
9 הנצחות ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב (* אדר א ) 26/2/2023
10 ימי נישואים יעקב וגילה - שרעבי ה' אדר ב תשע"ו 26/2/2023
11 ימי הולדת יעקב שלח ט' אדר ב תשי"ט 2/3/2023
*הערך בסוגריים הינו תאריך חלופי כאשר התאריך לא קיים בהכרח מידי שנה