רשימת אירועים

רשימת אירועים קהילה לדוגמא

ניתן למיין ע"י לחיצה על כותרת העמודה, לחיצה על האירוע יציג את פרטי האירוע
תשפ"ד- שנה עברית הזאת / תשפ"ה- שנה עברית הבאה

# אירוע תאור תאריך תשפ"ה
1 ימי הולדת חיים דוידי - פרשת תולדות כ"ז חשון תש"כ 28/11/2024
2 ימי הולדת שחר גלעדי ל' חשון תש"ט (* כ"ט בחשון ) 1/12/2024
3 הנצחות אוהד צדוק יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב 3/12/2024
4 הנצחות דוידי שמעון - אמא שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א 22/12/2024
5 הנצחות יעקובי שמשון - אבא שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז 3/1/2025
6 ימי נישואים שמעון ודינה - שמואלי ו' טבת תשמ"ד 6/1/2025
7 הנצחות בדיקה בן בדיקה - בדיקה ל' אדר א תרצ"ה (* כ"ט אדר ) 29/3/2025
8 ימי הולדת שלום ישראל ל' אדר א' (* ל' בשבט ) 28/2/2025
9 הנצחות ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב (* אדר א ) 5/3/2025
10 ימי נישואים יעקב וגילה - שרעבי ה' אדר ב תשע"ו 5/3/2025
11 ימי הולדת יעקב שלח ט' אדר ב תשי"ט 9/3/2025
*הערך בסוגריים הינו תאריך חלופי כאשר התאריך לא קיים בהכרח מידי שנה