יום הולדת שמח

יום הולדת שמח

ל- חיים דוידי

   
תאריך לידה כ"ז חשון תש"כ