יום הולדת שמח

יום הולדת שמח

ל- יעקב שלח

   
תאריך לידה ט' אדר ב תשי"ט