רשימת אירועים

רשימת אירועים קהילה לדוגמא

ניתן למיין ע"י לחיצה על כותרת העמודה, לחיצה על האירוע יציג את פרטי האירוע
תשפ"ב- שנה עברית הזאת / תשפ"ג- שנה עברית הבאה

# אירוע תאור תאריך תשפ"ב
1 הנצחות בדיקה בן בדיקה - בדיקה ל' אדר א תרצ"ה (* כ"ט אדר ) 3/3/2022
2 ימי הולדת שחר גלעדי ל' חשון תש"ט (* כ"ט בחשון ) 4/11/2021
3 ימי הולדת חיים דוידי - פרשת תולדות כ"ז חשון תש"כ 2/11/2021
4 הנצחות דוידי שמעון - אמא שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א 25/11/2021
5 הנצחות יעקובי שמשון - אבא שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז 7/12/2021
6 ימי הולדת שלום ישראל ל' אדר א' (* ל' בשבט ) 3/3/2022
7 הנצחות אוהד צדוק יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב 6/11/2021
8 ימי הולדת יעקב שלח ט' אדר ב תשי"ט 12/3/2022
9 ימי נישואים שמעון ודינה - שמואלי ו' טבת תשמ"ד 10/12/2021
10 הנצחות ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב (* אדר א ) 6/2/2022
11 ימי נישואים יעקב וגילה - שרעבי ה' אדר ב תשע"ו 8/3/2022
*הערך בסוגריים הינו תאריך חלופי כאשר התאריך לא קיים בהכרח מידי שנה