רשימת אירועים

רשימת אירועים קהילה לדוגמא

ניתן למיין ע"י לחיצה על כותרת העמודה, לחיצה על האירוע יציג את פרטי האירוע
תשפ"ד- שנה עברית הזאת / תשפ"ה- שנה עברית הבאה

# אירוע תאור תאריך תשפ"ד
1 הנצחות בדיקה בן בדיקה - בדיקה ל' אדר א תרצ"ה (* כ"ט אדר ) 10/3/2024
2 ימי הולדת שחר גלעדי ל' חשון תש"ט (* כ"ט בחשון ) 13/11/2023
3 ימי הולדת חיים דוידי - פרשת תולדות כ"ז חשון תש"כ 11/11/2023
4 הנצחות דוידי שמעון - אמא שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א 4/12/2023
5 הנצחות יעקובי שמשון - אבא שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז 15/12/2023
6 ימי הולדת שלום ישראל ל' אדר א' (* ל' בשבט ) 10/3/2024
7 הנצחות אוהד צדוק יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב 15/11/2023
8 ימי הולדת יעקב שלח ט' אדר ב תשי"ט 19/3/2024
9 ימי נישואים שמעון ודינה - שמואלי ו' טבת תשמ"ד 18/12/2023
10 הנצחות ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב (* אדר א ) 14/2/2024
11 ימי נישואים יעקב וגילה - שרעבי ה' אדר ב תשע"ו 15/3/2024
*הערך בסוגריים הינו תאריך חלופי כאשר התאריך לא קיים בהכרח מידי שנה