דף הנצחה

דף הנצחה

בדיקה בן בדיקה - בדיקה    
נלב'ע ל' אדר א תרצ"ה

 

 
ת.נ.צ.ב.ה
 
 
חישוב יום השנה