דף הנצחה

דף הנצחה

שמואל בן חיים - יעקובי    
נלב'ע ג' טבת תשמ"ז

 

 
ת.נ.צ.ב.ה
 
 
חישוב יום השנה