יום הולדת שמח

יום הולדת שמח

ל- שחר גלעדי

   
תאריך לידה ל' חשון תש"ט