ברכות ליום נישואים

ברכות ליום נישואכם

ל- יעקב וגילה שרעבי

   
תאריך נישואים ה' אדר ב תשע"ו