דף הנצחה

דף הנצחה

שושנה בת ראובן - דוידי    
נלב'ע כ"א כסלו תרצ"א

 

 
ת.נ.צ.ב.ה
 
 
חישוב יום השנה