דף הנצחה

דף הנצחה

יעל בן חיים - צדוק    
נלב'ע ב' כסלו תשל"ב

 

 
ת.נ.צ.ב.ה
 
 
חישוב יום השנה