רשימת אירועים

רשימת אירועים קהילה לדוגמא

ניתן למיין ע"י לחיצה על כותרת העמודה, לחיצה על האירוע יציג את פרטי האירוע
תשפ"א- שנה עברית הזאת / תשפ"ב- שנה עברית הבאה

# אירוע תאור תאריך תשפ"א
1 ימי הולדת חיים דוידי - פרשת תולדות כ"ז חשון תש"כ 14/11/2020
2 ימי הולדת שחר גלעדי ל' חשון תש"ט (* כ"ט בחשון ) 16/11/2020
3 הנצחות אוהד צדוק יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב 18/11/2020
4 הנצחות דוידי שמעון - אמא שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א 7/12/2020
5 הנצחות יעקובי שמשון - אבא שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז 18/12/2020
6 ימי נישואים שמעון ודינה - שמואלי ו' טבת תשמ"ד 21/12/2020
7 הנצחות בדיקה בן בדיקה - בדיקה ל' אדר א תרצ"ה (* כ"ט אדר ) 13/3/2021
8 ימי הולדת שלום ישראל ל' אדר א' (* ל' בשבט ) 12/2/2021
9 הנצחות ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב (* אדר א ) 17/2/2021
10 ימי נישואים יעקב וגילה - שרעבי ה' אדר ב תשע"ו 17/2/2021
11 ימי הולדת יעקב שלח ט' אדר ב תשי"ט 21/2/2021
*הערך בסוגריים הינו תאריך חלופי כאשר התאריך לא קיים בהכרח מידי שנה