יום השנה

יום השנה

תאריך פטירה: ל' אדר א תרצ"ה 5/3/1935

אזכרות הבאות: בדיקה בדיקה ז"ל

# עברי לועזי יום בשבוע
*1 כ"ט אדר תשפ"ה 29/3/2025 ש
*2 כ"ט אדר תשפ"ו 18/3/2026 ד
3 ל' אדר א תשפ"ז 9/3/2027 ג
*4 כ"ט אדר תשפ"ח 27/3/2028 ב
*5 כ"ט אדר תשפ"ט 16/3/2029 ו

*לפעמים אין ל' באדר א' לכן יתקיים בכ"ט אדר ( ישנם מנהגים נוספים)