יום שנה קהילה

עליות לתורה בשבתות - שנת תשפ"ב - קהילה לדוגמא

פרשה סיבה ושם תאור תאריך
וילך שובה - ה' תשרי - - -
האזינו - י"ב תשרי - - -
חוה'ס - י"ט תשרי - - -
בראשית - כ"ו תשרי - - -
נח - ג' חשון - - -
לך לך - י' חשון - - -
וירא - י"ז חשון - - -
חיי שרה - כ"ד חשון - - -
תולדות - ב' כסלו אזכרה - אוהד צדוק לע'נ יעל בן חיים - צדוק * ב' כסלו תשל"ב *
בר-מצוה - דוידי חיים פרשת בר-מצוה תולדות כ"ז חשון תש"כ
ויצא - ט' כסלו - - -
וישלח - ט"ז כסלו אזכרה - דוידי שמעון - אמא לע'נ שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א
וישב - כ"ג כסלו - - -
מקץ - ל' כסלו אזכרה - יעקובי שמשון - אבא לע'נ שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז
ויגש - ז' טבת - - -
ויחי - י"ד טבת - - -
שמות - כ"א טבת - - -
וארא - כ"ח טבת - - -
בא - ו' שבט - - -
בשלח - י"ג שבט - - -
יתרו - כ' שבט - - -
משפטים - כ"ז שבט - - -
תרומה - ד' אדר א אזכרה - לע'נ ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב
תצוה - י"א אדר א - - -
כי תשא - י"ח אדר א - - -
ויקהל שקלים - כ"ה אדר א אזכרה - לע'נ בדיקה בן בדיקה - בדיקה ל' אדר א תרצ"ה
פקודי - ב' אדר ב - - -
ויקרא זכור - ט' אדר ב - - -
צו - ט"ז אדר ב - - -
שמיני פרה - כ"ג אדר ב - - -
תזריע החודש - א' ניסן - - -
מצורע - ח' ניסן - - -
פסח - ט"ו ניסן - - -
אחרי מות - כ"ב ניסן - - -
קדושים - כ"ט ניסן - - -
אמור - ו' אייר - - -
בהר - י"ג אייר - - -
בחוקותי - כ' אייר - - -
במדבר - כ"ז אייר - - -
נשא - ה' סיון - - -
בהעלותך - י"ב סיון - - -
שלח לך - י"ט סיון - - -
קרח - כ"ו סיון - - -
חוקת - ג' תמוז - - -
בלק - י' תמוז - - -
פנחס - י"ז תמוז - - -
מטות - כ"ד תמוז - - -
מסעי - ב' אב - - -
דברים - ט' אב - - -
ואתחנן - ט"ז אב - - -
עקב - כ"ג אב - - -
ראה - ל' אב - - -
שופטים - ז' אלול - - -
כי תצא - י"ד אלול - - -
כי תבא - כ"א אלול - - -
נצבים - כ"ח אלול - - -

* אזכרה בשבת , בר-מצוה על פי פרשת השבוע ולא על פי תאריך לידה