יום שנה קהילה

עליות לתורה בשבתות - שנת תשפ"ד - קהילה לדוגמא

פרשה סיבה ושם תאור תאריך
רה'ש - א' תשרי - - -
האזינו שובה - ח' תשרי - - -
סוכות - ט"ו תשרי - - -
שמחת תורה - כ"ב תשרי - - -
בראשית - כ"ט תשרי - - -
נח - ו' חשון - - -
לך לך - י"ג חשון - - -
וירא - כ' חשון - - -
חיי שרה - כ"ז חשון אזכרה - אוהד צדוק לע'נ יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב
תולדות - ה' כסלו בר-מצוה - דוידי חיים פרשת בר-מצוה תולדות כ"ז חשון תש"כ
ויצא - י"ב כסלו - - -
וישלח - י"ט כסלו אזכרה - דוידי שמעון - אמא לע'נ שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א
וישב - כ"ו כסלו אזכרה - יעקובי שמשון - אבא לע'נ שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז
מקץ - ד' טבת - - -
ויגש - י"א טבת - - -
ויחי - י"ח טבת - - -
שמות - כ"ה טבת - - -
וארא - ג' שבט - - -
בא - י' שבט - - -
בשלח - י"ז שבט - - -
יתרו - כ"ד שבט - - -
משפטים - א' אדר א אזכרה - לע'נ ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב
תרומה - ח' אדר א - - -
תצוה - ט"ו אדר א - - -
כי תשא - כ"ב אדר א - - -
ויקהל שקלים - כ"ט אדר א אזכרה - לע'נ בדיקה בן בדיקה - בדיקה ל' אדר א תרצ"ה
פקודי - ו' אדר ב - - -
ויקרא זכור - י"ג אדר ב - - -
צו פרה - כ' אדר ב - - -
שמיני החודש - כ"ז אדר ב - - -
תזריע - ה' ניסן - - -
מצורע - י"ב ניסן - - -
חוה'פ - י"ט ניסן - - -
אחרי מות - כ"ו ניסן - - -
קדושים - ג' אייר - - -
אמור - י' אייר - - -
בהר - י"ז אייר - - -
בחוקותי - כ"ד אייר - - -
במדבר - ב' סיון - - -
נשא - ט' סיון - - -
בהעלותך - ט"ז סיון - - -
שלח לך - כ"ג סיון - - -
קרח - ל' סיון - - -
חוקת - ז' תמוז - - -
בלק - י"ד תמוז - - -
פנחס - כ"א תמוז - - -
מטות מסעי - כ"ח תמוז - - -
דברים - ו' אב - - -
ואתחנן - י"ג אב - - -
עקב - כ' אב - - -
ראה - כ"ז אב - - -
שופטים - ד' אלול - - -
כי תצא - י"א אלול - - -
כי תבא - י"ח אלול - - -
נצבים וילך - כ"ה אלול - - -

בר-מצוה על פי פרשת השבוע ולא על פי תאריך לידה