יום שנה קהילה

עליות לתורה בשבתות - שנת תשפ"א - קהילה לדוגמא

פרשה סיבה ושם תאור תאריך
רה'ש - א' תשרי - - -
האזינו שובה - ח' תשרי - - -
סוכות - ט"ו תשרי - - -
שמחת תורה - כ"ב תשרי - - -
בראשית - כ"ט תשרי - - -
נח - ו' חשון - - -
לך לך - י"ג חשון - - -
וירא - כ' חשון - - -
חיי שרה - כ"ז חשון אזכרה - אוהד צדוק לע'נ יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב
תולדות - ה' כסלו בר-מצוה - דוידי חיים פרשת בר-מצוה תולדות כ"ז חשון תש"כ
ויצא - י"ב כסלו - - -
וישלח - י"ט כסלו אזכרה - דוידי שמעון - אמא לע'נ שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א
וישב - כ"ו כסלו אזכרה - יעקובי שמשון - אבא לע'נ שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז
מקץ - ד' טבת - - -
ויגש - י"א טבת - - -
ויחי - י"ח טבת - - -
שמות - כ"ה טבת - - -
וארא - ג' שבט - - -
בא - י' שבט - - -
בשלח - י"ז שבט - - -
יתרו - כ"ד שבט - - -
משפטים שקלים - א' אדר אזכרה - לע'נ ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב
תרומה זכור - ח' אדר - - -
תצוה - ט"ו אדר - - -
כי תשא פרה - כ"ב אדר - - -
ויקהל פקודי החודש - כ"ט אדר - - -
ויקרא - ז' ניסן - - -
צו - י"ד ניסן - - -
שביעי פסח - כ"א ניסן - - -
שמיני - כ"ח ניסן - - -
תזריע מצורע - ה' אייר - - -
אחרי מות קדושים - י"ב אייר - - -
אמור - י"ט אייר - - -
בהר בחוקותי - כ"ו אייר - - -
במדבר - ד' סיון - - -
נשא - י"א סיון - - -
בהעלותך - י"ח סיון - - -
שלח לך - כ"ה סיון - - -
קרח - ב' תמוז - - -
חוקת - ט' תמוז - - -
בלק - ט"ז תמוז - - -
פנחס - כ"ג תמוז - - -
מטות מסעי - א' אב - - -
דברים - ח' אב - - -
ואתחנן - ט"ו אב - - -
עקב - כ"ב אב - - -
ראה - כ"ט אב - - -
שופטים - ו' אלול - - -
כי תצא - י"ג אלול - - -
כי תבא - כ' אלול - - -
נצבים - כ"ז אלול - - -

בר-מצוה על פי פרשת השבוע ולא על פי תאריך לידה