יום שנה קהילה

עליות לתורה בשבתות - שנת תשע"ז - קהילה לדוגמא

פרשה סיבה ושם תאור תאריך
וילך שובה - ו' תשרי - - -
האזינו - י"ג תשרי - - -
חוה'ס - כ' תשרי - - -
בראשית - כ"ז תשרי - - -
נח - ד' חשון - - -
לך לך - י"א חשון - - -
וירא - י"ח חשון - - -
חיי שרה - כ"ה חשון אזכרה - אוהד צדוק לע'נ יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב
תולדות - ג' כסלו בר-מצוה - דוידי חיים פרשת בר-מצוה תולדות כ"ז חשון תש"כ
ויצא - י' כסלו - - -
וישלח - י"ז כסלו אזכרה - דוידי שמעון - אמא לע'נ שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א
וישב - כ"ד כסלו - - -
מקץ - ב' טבת אזכרה - יעקובי שמשון - אבא לע'נ שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז
ויגש - ט' טבת - - -
ויחי - ט"ז טבת - - -
שמות - כ"ג טבת - - -
וארא - א' שבט - - -
בא - ח' שבט - - -
בשלח - ט"ו שבט - - -
יתרו - כ"ב שבט - - -
משפטים שקלים - כ"ט שבט - - -
תרומה - ו' אדר - - -
תצוה זכור - י"ג אדר - - -
כי תשא פרה - כ' אדר - - -
ויקהל פקודי החודש - כ"ז אדר - - -
ויקרא - ה' ניסן - - -
צו - י"ב ניסן - - -
חוה'פ - י"ט ניסן - - -
שמיני - כ"ו ניסן - - -
תזריע מצורע - ג' אייר - - -
אחרי מות קדושים - י' אייר - - -
אמור - י"ז אייר - - -
בהר בחוקותי - כ"ד אייר - - -
במדבר - ב' סיון - - -
נשא - ט' סיון - - -
בהעלותך - ט"ז סיון - - -
שלח לך - כ"ג סיון - - -
קרח - ל' סיון - - -
חוקת - ז' תמוז - - -
בלק - י"ד תמוז - - -
פנחס - כ"א תמוז - - -
מטות מסעי - כ"ח תמוז - - -
דברים - ו' אב - - -
ואתחנן - י"ג אב - - -
עקב - כ' אב - - -
ראה - כ"ז אב - - -
שופטים - ד' אלול - - -
כי תצא - י"א אלול - - -
כי תבא - י"ח אלול - - -
נצבים וילך - כ"ה אלול - - -

בר-מצוה על פי פרשת השבוע ולא על פי תאריך לידה