יום שנה קהילה

עליות לתורה בשבתות - שנת תש"פ - קהילה לדוגמא

פרשה סיבה ושם תאור תאריך
וילך שובה - ו' תשרי - - -
האזינו - י"ג תשרי - - -
חוה'ס - כ' תשרי - - -
בראשית - כ"ז תשרי - - -
נח - ד' חשון - - -
לך לך - י"א חשון - - -
וירא - י"ח חשון - - -
חיי שרה - כ"ה חשון - - -
תולדות - ב' כסלו אזכרה - אוהד צדוק לע'נ יעל בן חיים - צדוק * ב' כסלו תשל"ב *
בר-מצוה - דוידי חיים פרשת בר-מצוה תולדות כ"ז חשון תש"כ
ויצא - ט' כסלו - - -
וישלח - ט"ז כסלו אזכרה - דוידי שמעון - אמא לע'נ שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א
וישב - כ"ג כסלו - - -
מקץ - ל' כסלו אזכרה - יעקובי שמשון - אבא לע'נ שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז
ויגש - ז' טבת - - -
ויחי - י"ד טבת - - -
שמות - כ"א טבת - - -
וארא - כ"ח טבת - - -
בא - ו' שבט - - -
בשלח - י"ג שבט - - -
יתרו - כ' שבט - - -
משפטים שקלים - כ"ז שבט - - -
תרומה - ד' אדר אזכרה - לע'נ ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב
תצוה זכור - י"א אדר - - -
כי תשא פרה - י"ח אדר - - -
ויקהל פקודי החודש - כ"ה אדר - - -
ויקרא - ג' ניסן - - -
צו - י' ניסן - - -
חוה'פ - י"ז ניסן - - -
שמיני - כ"ד ניסן - - -
תזריע מצורע - א' אייר - - -
אחרי מות קדושים - ח' אייר - - -
אמור - ט"ו אייר - - -
בהר בחוקותי - כ"ב אייר - - -
במדבר - כ"ט אייר - - -
נשא - ז' סיון - - -
בהעלותך - י"ד סיון - - -
שלח לך - כ"א סיון - - -
קרח - כ"ח סיון - - -
חוקת - ה' תמוז - - -
בלק - י"ב תמוז - - -
פנחס - י"ט תמוז - - -
מטות מסעי - כ"ו תמוז - - -
דברים - ד' אב - - -
ואתחנן - י"א אב - - -
עקב - י"ח אב - - -
ראה - כ"ה אב - - -
שופטים - ב' אלול - - -
כי תצא - ט' אלול - - -
כי תבא - ט"ז אלול - - -
נצבים וילך - כ"ג אלול - - -

* אזכרה בשבת , בר-מצוה על פי פרשת השבוע ולא על פי תאריך לידה