יום שנה קהילה

עליות לתורה בשבתות - שנת תשע"ח - קהילה לדוגמא

פרשה סיבה ושם תאור תאריך
האזינו שובה - ג' תשרי - - -
יו'כ - י' תשרי - - -
חוה'ס - י"ז תשרי - - -
בראשית - כ"ד תשרי - - -
נח - א' חשון - - -
לך לך - ח' חשון - - -
וירא - ט"ו חשון - - -
חיי שרה - כ"ב חשון - - -
תולדות - כ"ט חשון אזכרה - אוהד צדוק לע'נ יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב
בר-מצוה - דוידי חיים פרשת בר-מצוה תולדות כ"ז חשון תש"כ
ויצא - ז' כסלו - - -
וישלח - י"ד כסלו - - -
וישב - כ"א כסלו אזכרה - דוידי שמעון - אמא לע'נ שושנה בת ראובן - דוידי * כ"א כסלו תרצ"א *
מקץ - כ"ח כסלו אזכרה - יעקובי שמשון - אבא לע'נ שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז
ויגש - ה' טבת - - -
ויחי - י"ב טבת - - -
שמות - י"ט טבת - - -
וארא - כ"ו טבת - - -
בא - ד' שבט - - -
בשלח - י"א שבט - - -
יתרו - י"ח שבט - - -
משפטים שקלים - כ"ה שבט - - -
תרומה - ב' אדר - - -
תצוה זכור - ט' אדר - - -
כי תשא - ט"ז אדר - - -
ויקהל פקודי פרה - כ"ג אדר - - -
ויקרא החודש - א' ניסן - - -
צו - ח' ניסן - - -
פסח - ט"ו ניסן - - -
שמיני - כ"ב ניסן - - -
תזריע מצורע - כ"ט ניסן - - -
אחרי מות קדושים - ו' אייר - - -
אמור - י"ג אייר - - -
בהר - כ' אייר - - -
בחוקותי - כ"ז אייר - - -
במדבר - ה' סיון - - -
נשא - י"ב סיון - - -
בהעלותך - י"ט סיון - - -
שלח לך - כ"ו סיון - - -
קרח - ג' תמוז - - -
חוקת - י' תמוז - - -
בלק - י"ז תמוז - - -
פנחס - כ"ד תמוז - - -
מטות מסעי - ב' אב - - -
דברים - ט' אב - - -
ואתחנן - ט"ז אב - - -
עקב - כ"ג אב - - -
ראה - ל' אב - - -
שופטים - ז' אלול - - -
כי תצא - י"ד אלול - - -
כי תבא - כ"א אלול - - -
נצבים - כ"ח אלול - - -

* אזכרה בשבת , בר-מצוה על פי פרשת השבוע ולא על פי תאריך לידה