רשימת אירועים

רשימת אירועים קהילה לדוגמא

ניתן למיין ע"י לחיצה על כותרת העמודה, לחיצה על האירוע יציג את פרטי האירוע
תש"פ- שנה עברית הזאת / תשפ"א- שנה עברית הבאה

# אירוע תאור תאריך תש"פ
1 ימי הולדת חיים דוידי - פרשת תולדות כ"ז חשון תש"כ 25/11/2019
2 ימי הולדת שחר גלעדי ל' חשון תש"ט (* כ"ט בחשון ) 28/11/2019
3 הנצחות אוהד צדוק יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב 30/11/2019
4 הנצחות דוידי שמעון - אמא שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א 19/12/2019
5 הנצחות יעקובי שמשון - אבא שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז 31/12/2019
6 ימי נישואים שמעון ודינה - שמואלי ו' טבת תשמ"ד 3/1/2020
7 הנצחות בדיקה בן בדיקה - בדיקה ל' אדר א תרצ"ה (* כ"ט אדר ) 25/3/2020
8 ימי הולדת שלום ישראל ל' אדר א' (* ל' בשבט ) 25/2/2020
9 הנצחות ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב (* אדר א ) 1/3/2020
10 ימי נישואים יעקב וגילה - שרעבי ה' אדר ב תשע"ו 1/3/2020
11 ימי הולדת יעקב שלח ט' אדר ב תשי"ט 5/3/2020
*הערך בסוגריים הינו תאריך חלופי כאשר התאריך לא קיים בהכרח מידי שנה