רשימת אירועים

רשימת אירועים קהילה לדוגמא

ניתן למיין ע"י לחיצה על כותרת העמודה, לחיצה על האירוע יציג את פרטי האירוע
תשע"ט- שנה עברית הזאת / תש"פ- שנה עברית הבאה

# אירוע תאור תאריך תשע"ט
1 ימי הולדת חיים דוידי - פרשת תולדות כ"ז חשון תש"כ 5/11/2018
2 ימי הולדת שחר גלעדי ל' חשון תש"ט (* כ"ט בחשון ) 8/11/2018
3 הנצחות אוהד צדוק יעל בן חיים - צדוק ב' כסלו תשל"ב 10/11/2018
4 הנצחות דוידי שמעון - אמא שושנה בת ראובן - דוידי כ"א כסלו תרצ"א 29/11/2018
5 הנצחות יעקובי שמשון - אבא שמואל בן חיים - יעקובי ג' טבת תשמ"ז 11/12/2018
6 ימי נישואים שמעון ודינה - שמואלי ו' טבת תשמ"ד 14/12/2018
7 ימי הולדת שלום ישראל ל' אדר א' (* ל' בשבט ) 7/3/2019
8 הנצחות ערן בן ש - שמעוני ה' אדר תרפ"ב (* אדר א ) 10/2/2019
9 ימי נישואים יעקב וגילה - שרעבי ה' אדר ב תשע"ו 12/3/2019
10 ימי הולדת יעקב שלח ט' אדר ב תשי"ט 16/3/2019
*הערך בסוגריים הינו תאריך חלופי כאשר התאריך לא קיים בהכרח מידי שנה